Verbali CDU triennale

Anno 2021

Link identifier #identifier__59323-1VERBALE CDU 25 gennaio 2021

Link identifier #identifier__34998-2VERBALE CDU 19 gennaio 2021

Anno 2020

Link identifier #identifier__63961-3VERBALE CDU 15 dicembre 2020

Link identifier #identifier__80680-4ALLEGATO1 CDU 15-12-2020 – Report sessioni straordinarie 2020

Link identifier #identifier__175342-5ALLEGATO 2 CDU 15-12-2020 – Questionario-Laureati ultimi 5 anni

Link identifier #identifier__168045-6ALLEGATO 3 CDU 15-12-2020 – Questionario_LaboratorioInformatico

Link identifier #identifier__179749-7VERBALE CDU 17 novembre 2020

Link identifier #identifier__27251-8ALLEGATO 1 CDU 17-11-20 – Azioni intraprese emergenza Covid19

Link identifier #identifier__53822-9ALLEGATO 2 CDU 17-11-20 – Guida compilazione Scheda insegnamento

Link identifier #identifier__1237-10ALLEGATO 3 CDU 17-11-20 – bozza percorsi formativi L-36

Link identifier #identifier__15510-11ALLEGATO 4.1 CDU 17-11-20 – L-37 – obiettivi e sbocchi

Link identifier #identifier__149076-12ALLEGATO 4.2 CDU 17-11-20 – L-37 attività formative

Link identifier #identifier__140740-13ALLEGATO 5 CDU 17-11-20 – commento sintetico SMA 2020

Link identifier #identifier__7537-14VERBALE CDU 18 maggio 2020

Link identifier #identifier__107752-15VERBALE CDU 17 febbraio 2020

Anno 2019

Link identifier #identifier__36471-16VERBALE CDU 19 dicembre 2019

Link identifier #identifier__119089-17VERBALE CDU 9 ottobre 2019

Link identifier #identifier__100545-18VERBALE CDU 19 giugno 2019

Link identifier #identifier__15539-19VERBALE CDU 27 maggio 2019

Link identifier #identifier__99077-20VERBALE CDU 21 febbraio 2019

Anno 2018

Link identifier #identifier__91387-21VERBALE CDU 28 novembre 2018

Link identifier #identifier__113674-22VERBALE CDU 9 ottobre 2018

Link identifier #identifier__42431-23VERBALE CDU 14 giugno 2018

Link identifier #identifier__111192-24VERBALE CDU 8 febbraio 2018