Verbali CDU triennale

Anno 2021

Link identifier #identifier__29495-1VERBALE CDU 25 gennaio 2021

Link identifier #identifier__100425-2VERBALE CDU 19 gennaio 2021

Anno 2020

Link identifier #identifier__52330-3VERBALE CDU 15 dicembre 2020

Link identifier #identifier__126393-4ALLEGATO1 CDU 15-12-2020 – Report sessioni straordinarie 2020

Link identifier #identifier__142426-5ALLEGATO 2 CDU 15-12-2020 – Questionario-Laureati ultimi 5 anni

Link identifier #identifier__127327-6ALLEGATO 3 CDU 15-12-2020 – Questionario_LaboratorioInformatico

Link identifier #identifier__83355-7VERBALE CDU 17 novembre 2020

Link identifier #identifier__91914-8ALLEGATO 1 CDU 17-11-20 – Azioni intraprese emergenza Covid19

Link identifier #identifier__162484-9ALLEGATO 2 CDU 17-11-20 – Guida compilazione Scheda insegnamento

Link identifier #identifier__158660-10ALLEGATO 3 CDU 17-11-20 – bozza percorsi formativi L-36

Link identifier #identifier__59628-11ALLEGATO 4.1 CDU 17-11-20 – L-37 – obiettivi e sbocchi

Link identifier #identifier__122159-12ALLEGATO 4.2 CDU 17-11-20 – L-37 attività formative

Link identifier #identifier__162667-13ALLEGATO 5 CDU 17-11-20 – commento sintetico SMA 2020

Link identifier #identifier__71404-14VERBALE CDU 18 maggio 2020

Link identifier #identifier__94201-15VERBALE CDU 17 febbraio 2020

Anno 2019

Link identifier #identifier__79728-16VERBALE CDU 19 dicembre 2019

Link identifier #identifier__81251-17VERBALE CDU 9 ottobre 2019

Link identifier #identifier__104340-18VERBALE CDU 19 giugno 2019

Link identifier #identifier__72913-19VERBALE CDU 27 maggio 2019

Link identifier #identifier__64689-20VERBALE CDU 21 febbraio 2019

Anno 2018

Link identifier #identifier__87702-21VERBALE CDU 28 novembre 2018

Link identifier #identifier__140441-22VERBALE CDU 9 ottobre 2018

Link identifier #identifier__54578-23VERBALE CDU 14 giugno 2018

Link identifier #identifier__139902-24VERBALE CDU 8 febbraio 2018