Anni precedenti – LM in Relazioni Internazionali

A.A. 2021-2022

Link identifier #identifier__96428-1Regolamento didattico 2021-2022

Link identifier #identifier__186824-2All. 1 Didattica Programmata

Link identifier #identifier__25774-3All. 2 Didattica Erogata

A.A. 2020-2021

Link identifier #identifier__47801-4Regolamento_Didattico_RI_2020_2021

Link identifier #identifier__133594-5All. 1 Didattica Programmata

Link identifier #identifier__171619-6All. 2 Didattica Erogata

A.A. 2019-2020

Link identifier #identifier__12461-7Regolamento-Didattico-Relazioni-Internazionali-2019-2020

Link identifier #identifier__42450-8Quadro-attività-formative-2019-2020_relazioni_internazionali

A.A. 2018-2019

Link identifier #identifier__93531-9Regolamento-Didattico-Relazioni-Internazionali-2018-2019.-

Link identifier #identifier__116834-10Quadro-attività-formative-2018-2019_relazioni_internazionali-

A.A. 2017-2018

Link identifier #identifier__61120-11Regolamento-Didattico-Relazioni-Internazionali-2017-2018

Link identifier #identifier__56015-12Quadro-attività-formative-2017-2018_relazioni_internazionali

A.A. 2016-2017

Link identifier #identifier__50189-13Regolamento Didattico Relazioni Internazionali 2016-2017 _def

Link identifier #identifier__28585-14Quadro-attività-formative-2016-2017_relazioni_internazionali

A.A. 2015-2016

Link identifier #identifier__174705-15Regolamento-RELAZIONI-INTERNAZIONALI_a.a.-2015-2016def-1

Link identifier #identifier__170412-16Quadro-attività-formative-2015-2016-1

A.A. 2014-2015

Link identifier #identifier__77076-17Regolamento-RELAZIONI-INTERNAZIONALI-LM52_a.a.2014_2015-1

Link identifier #identifier__101930-18Relazioni-Internazionali-Quadro-attività-didattiche-a.a.-2014-2015-1

A.A. 2013-2014

Link identifier #identifier__96478-19Regolamento-RELAZIONI-INTERNAZIONALI-LM52_a_a_2013_2014-1

Link identifier #identifier__165970-20LM_RI_52_quadro_discipline_a_a_2013_2014-1

A.A. 2012-2013

Link identifier #identifier__162888-21Regolamento-RELAZIONI-INTERNAZIONALI-LM52_a.a.-2012-2013-1

Link identifier #identifier__147782-22LM_RI_52_Aggiornamento_2012_06_21-1 (1)

A.A. 2011-2012

Link identifier #identifier__42848-23Regolamento-RELAZIONI-INTERNAZIONALI-LM52_a.a.-2011-2012-1 (1)

Link identifier #identifier__77535-24LM_RI_52_Aggiornamento_2012_06_21-1 (1)

 

 

 

 

 

Link identifier #identifier__56783-25Link identifier #identifier__49234-26Link identifier #identifier__14015-27
Leila Tavi 23 September 2022